Δικηγορικό Γραφείο - Όλγα Συρροθανάση & Συνεργάτες


Το γραφείο μας αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία από την καθημερινή δικηγορική πρακτική, καθώς και την υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση των συνεργαζόμενων δικηγόρων αναλαμβάνει την έγκυρη δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπησή σας και την αποτελεσματική διεκπεραίωση της υπόθεσης που σας αφορά.


Ιατρική Ευθύνη
Ιατρική Αμέλεια

Μετατάξεις - Πειθαρχικά
Δημόσιοι Υπάλληλοι

Εκπαιδευτικά θέματα

ΑΣΕΠ
(Προσλήψεις – Μετατάξεις -
Εφεδρεία – Απολύσεις)

Δικηγόρος για
Κτηματολόγιο

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Στρατιωτικοί
- Σώματα Ασφαλείας

Ενστάσεις κατά
δασικών χαρτών
Powered by: IThink Hosting Solutions
Copyright © Όλγα Συρροθανάση